www.solution4you.cz

Vedení účetnictví, mezd a daňové evidence

  • zpracování účetnictví pro obchodní společnosti, neziskové organizace (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, občanská sdružení aj.) a příspěvkové organizace (působící ve školství apod.)

  • výkazy hospodaření a finanční rozbory

  • vedení daňové evidence pro drobné podnikatele

  • zpracování mezd (včetně komunikace s úřady), personální a mzdová evidence

  • příprava daňových přiznání (DPH, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň silniční, daň z nemovitosti, vyúčtování zálohové daně z mezd, vyúčtování srážkové daně aj.)

  • poradenství účetní, ekonomické a v oblasti daňové optimalizace