www.solution4you.cz

O nás

Podnikáme v oblasti služeb pro malé a střední firmy již více než 9 let.

Zaměřujeme se na poskytování komplexních odborných služeb, nutných k fungování každé firmy. Naším cílem je zajistit chod Vašich kanceláří takovým způsobem, abyste se Vy mohli starat pouze o činnosti, které Vám jdou nejlépe – to je vlastní podnikání.

Garantujeme zpracování účetnictví na vysoké úrovni. Pravidelné reporty a finanční rozbory jsou pro nás samozřejmostí. K dispozici jsme prostřednictvím telefonu a emailu téměř 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dle dohody je možné domluvit pravidelné schůzky k řešení problémů, projednávání hospodářských výsledků aj.

Kromě klasického vedení účetnictví a zpracování mezd (včetně vedení související personální agendy) zajišťujeme také daňovou optimalizaci již v průběhu roku, dle ekonomických výsledků a plánů do budoucna.

Dalším odvětvím, které také úzce souvisí s chodem Vaší firmy, je správa IT, tedy zejména instalace a dohled nad počítačovou sítí, správa serveru, zabezpečení a jeho aktualizace, pravidelná záloha dat, nákup a instalace hardware a software a další související činnosti.

V případě zájmu je možné být připojen na Váš server 24 hodin denně a případné problémy (výpadky internetu, emailů a jiné) tedy vyřešit během pár minut.

Pro majitele nemovitostí, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva dále nabízíme administrativní správu nemovitostí (předpis a vyúčtování záloh, předpis nájemného dle platné právní úpravy, evidence plateb a zasílání případných upomínek).